Budget Coaching

Door veranderende omstandigheden kan iemand zodanig in financiële problemen komen, dat hij er zelf niet meer uit komt. Een ontslag, een echtscheiding of een huis dat met restschuld is verkocht… Wat de oorzaak ook is, schuldenproblematiek ligt al snel op de loer.

Door inflatie, de stijgende energieprijzen en stijging van levensmiddelen komen veel mensen in deze veranderende tijd, extra in de problemen. Zonder begeleiding uit de financiële problemen komen lukt maar weinig mensen. Als budget coach help ik cliënten bij het op orde brengen van hun financiën.

 

In het budgetcoachingstraject staat zelf doen centraal, zodat de cliënt inzicht krijgt in de financiële huishouding, een balans vindt tussen inkomsten en uitgaven, leert de mogelijke aflossingsruimte te berekenen en erin slaagt zelf een mogelijk akkoord met schuldeisers te sluiten. De budgetcoach biedt handvatten om na de stabilisatie de situatie niet te laten verergeren en na een schuldenakkoord definitief uit de problemen te blijven.

 

Budgetcoaching richt zich op het aanleren van budgetvaardigheden en het kunnen omgaan met het beschikbare inkomen.

 

 • Klanten leren om weer zelfstandig hun financiën te regelen en daar de verantwoordelijkheid over te dragen.

 

 • Beschrijven probleemanalyse; opstellen plan aan aanpak; financieel plan opstellen; coachen op houding en gedrag om nieuw aangeleerd gedrag te bestendigen.

 

 • Samenwerken en overleggen met gemeentelijke afdelingen en bedrijven om klanten toe te leiden naar schuldhulp; aanschrijven en overleggen met schuldeisers.

 

 • In opdracht van bedrijven, maatschappelijke organisaties, jeugdhulp en overige hulpinstanties diverse doelgroepen zoals jongeren coachen en begeleiden op financieel gebied.

 

Trainen van budgetcoaches om breder inzetbaar te zijn door het aanleren van vaardigheden

Preventief aan de slag

Als je geen schulden hebt maar je je elke maand weer afvraagt waar al het geld is gebleven kan budget coaching problemen voorkomen. Want er hoeft maar één tegenvaller te zijn die buiten je budget valt en je hebt al een schuld. Niet alleen bij problematische schulden heb je baat bij budget coaching, maar ook als je wilt voorkomen dat schulden zo problematisch worden dat je je vaste lasten als huur, zorgverzekering en de energienota niet meer kunt betalen.

 

Doelen en effecten

Doelen die we samen gaan proberen te bereiken zijn:

 • Bespreekbaar maken problemen/ overkomen gevoel schaamte

 

 • Overzicht in de financiële situatie

 

 • Budgetvaardigheden/ denkwijze veranderd

 

 • Wegwijs worden in administratieve wereld van instellingen

 

 • Wegnemen van angst gerelateerd aan schulden (dus geen psychische angststoornissen)

 

 • Gevoel van rust, ontspanning wat resulteert in prettiger gevoel op werk

 

Eigen regie en verhogen van de zelfredzaamheid: in het traject staat zelf doen centraal.

Uit de problemen komen en blijven

Zodra de situatie stabiel is, biedt de budgetcoach handvatten om na een schuldenakkoord definitief uit de problemen te blijven. Je leert niet alleen hoe je je financiën in balans moet houden, maar ook hoe je in de toekomst niet in dezelfde valkuilen trapt maar de juiste keuzes blijft maken.

 

Een budgetcoachingstraject kan er als volgt uitzien:

 • Intake en aanleg dossier. Het in beeld brengen van de problemen en het opstellen van een plan van aanpak.

 

 • Opzetten van een thuisadministratie. Het maken van een budget maandoverzicht en het in beeld brengen van inkomsten en uitgaven.

 

 • Inventariseren schulden en achterstanden. Met hulp van budgetcoach schuldeisers benaderen.

 

 • Besparingsmogelijkheden bespreken.

 

 • Middelen inzetten om inkomen te verhogen zoals het aanvragen van fiscale toeslagen en belasting teruggaven.

 

 • Aflossingsschema opstellen voor eventuele schuldeisers.

 

 • Begeleiding naar traject schuldhulp en/of bewindvoering.

 

 • Coaching op houding en gedrag: vaardigheden en nieuw aangeleerd gedrag bestendigen.

 

 • Evaluatie en nazorg.

 

Financiële problemen kunnen iedereen overkomen, je hoeft je er niet voor te schamen.

 

Werknemers met financiële problemen krijgen te maken met stress en kunnen uitvallen op het werk vanwege ziekte en stress. Daarom zijn werkgevers ook bereid om hulp aan te bieden aan werknemers om vanuit goed werkgeverschap medewerkers te ondersteunen met hun financiële problemen. Aarzel dus vooral niet om hulp te vragen aan je leidinggevende.

Hulp bieden als werkgever

Steeds meer werkgevers worden geconfronteerd met de nadelige gevolgen van medewerkers in (dreigende) financiële problemen. Voor deze werkgevers biedt het inschakelen van een budgetcoach voordelen omdat het voor veel werknemers bijna onmogelijke is om zonder begeleiding uit de financiële problemen te komen. Niet alleen mensen met problematische schulden hebben baat bij budget coaching, maar ook personen die willen voorkomen dat de schulden problematisch worden.

 

Redenen voor een werkgever om werknemers te laten begeleiden door een budgetcoach:

 

 • Sociaal en verantwoord werkgeverschap

 

 • Terugdringen bedrijfsrisico’s

 

 • Verzuimbestrijding

 

 • Verhogen productiviteit

 

 • Medewerkers zijn waardevol of schaars

 

 • Vergroten binding/motivatie van de werknemer

 

 • Inzicht in financiële problemen binnen de organisatie

 

 • Verhogen betrokkenheid van de werkgever

 

De budgetcoach maakt gebruik van een screenings formulier waarmee de probleemsituatie tot in detail in kaart wordt gebracht. Aan de hand van de bevindingen wordt een traject uitgestippeld en een overeenkomst gesloten tussen werkgever en budgetcoach.

 

Tijdig inzetten van een budgetcoach

Het voordeel van het tijdig inzetten van een budgetcoach, betekent dat zowel particulieren als bedrijven in een vroeg stadium begeleiding krijgen en hierdoor ook zelf de regie in handen houden om financieel stabiel te worden en te blijven. Door het inzetten van een budgetcoach worden procedures zoals incassobureaus, schuldhulpverlening en uit huis zettingen voorkomen.

 

Het bijkomend voordeel is dat door middel van coaching, mensen bewust worden gemaakt waartoe gedrag leidt en dat er ook gedragsverandering plaatsvindt. Medewerkers kunnen bewust worden gemaakt hoe te budgetteren, een begroting op te stellen en te sparen voor hun grote aankopen.

 

Het tijdig inzetten van een budgetcoach kan veel ellende besparen: de coach komt snel in actie en zit vaak direct bovenop het probleem. Een voorbeeld: een schuldhulp traject gaat pas na drie of vier maanden van start. In die tussenliggende periode kan een budgetcoach zorgen voor stabiliteit en veel onrust bij een klant wegnemen.

 

 • Mensen met schulden vormen in sommige gevallen ook een risico voor het bedrijfsleven (volgens Nibud) Ze kunnen vatbaar zijn voor fraude of stelen.

 

 • Mensen met schulden zijn minder productief (concentratie en productiefouten in het werk); ziekteverzuim en uitval.

 

 • Loonbeslag brengt extra kosten en administratie met zich voor werkgevers!